Şener Dilek kimdir?

Ehl-i medrese vâkıf oluyorlar ki, eski zamanda medrese usûlü ile on beş senede elde edilebilen îmânî ve İslâmî netice bu zamanda, Risâle-i Nur’la on beş haftada elde edilebiliyor. Üstadımız buyuruyorlar ki: “Bir sene Risâle-i Nur derslerini anlayarak ve kabul ederek okuyan kimse, bu zamanın mühim ve hakîkatli bir âlimi olabilir. ”

Prof. Dr. Şener Dilek; 1949 yılında Hınıs’ta doğdu.
1970 yılında Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesini bitirdi.
2,5 yıl kadar Erzurum ticaret lisesinde öğretmenlik yaptı.
1976 yılında doktor, 1983 yılında doçent, 1987 yılında profesör oldu.
2006 yılında emekli olan Prof. Şener Dilek’in Risale-i Nur ilgili birçok çalışmaları vardır.Eserleri;

Nur Mektebi (2007),
Marifet İklimi (2008),
Kimdir Şu Tabiat Ana (2008),
Konuşan Kainat (2008),
Niçin yaratıldı Şu İnsan (2009),
Tuba Ağacı (2009).
GıdıBıdı Serisi (2011)
Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi (Genişletilmiş ikinci Baskı,2010).
Tablacı (2011)
Renklerin Dili (2011)
Risale-i Nur’da Derinleşme (2012)

Risale-i Nur Nasıl Okunmalı (2013)

Niye Ben? (2014)