rnmg

Bediüzzaman, mesleğini sağlam temeller üzerine oturtmuştur.Çizdiği yol hakimanedir ve fıtrata uygundur. İnsana en lâzım olandan başlamış, beceri “tevhide çağırmıştır. Müntesiplerini fikrî, kalbî ve ruhî bir istihaleden geçirerek tefekkürün engin ufkunda gezdirmiş, müstakim ve kâmil bir cemaat tesis etmiştir. Dâvetini hikmetle yapmış, yumuşak söz ve tatlı dille mesajını sürdürmüştür. Kaba, sert, tutarsız, kırıcı ve yıkıcı bir üslûba asla iltifat etmemiştir. Davasını sabır ve çile içerisinde celadetle, yılmadan ve yıkılmadan, müspet hareket ile yürütmüştür.
Kenetleşmiş, samimi, hâlis bir fedakârlar ordusu tesis etmiş, küfrün ahsa-ı manevisi karsısında nurlu ve metin bir bahs-ı manevi oluşturmuştur. Geleceğe ümitle bakmış, ye’se düşmemiştir. Konuştuğunu yaşamış, yasadığını konuşmuştur. Yaşayan bir hakikat olarak gönüllerde taht kurmuştur. Mesleğinde, meşrebinde, tarz ve üslûbunda insanı esas almış, ona ulaşmanın yollarını çizmiş, onun inşa ve ikmaline büyük önem vermiştir.

© 2014 Şener Dilek | Tüm Hakları Saklıdır.
Yukarı
Bizi Takip Edin :