» 2014 » Temmuz

Yorumlarınızı fikirlerinizi bizlerden esirgemeyin.

Kader konusunda, zihinde fikri takıntılarının bulunması, kişiyi sorgulama ve infial psikolojisine yöneltir. bu başkaldırış, Allah’ın takdirine itiraz manasını ortaya çıkardığı için itikada zarar verebilir. Dolayısıyla mücerred akıl yürütmenin herşeyin önüne geçirildiği bu asırda, bu sorulara ikna edici cevaplar alabilmek, itikad noktasından hayati bir öneme sahiptir. İşte Prof.Dr.Şener DİLEK bu kitapta, kader meselesinde itiraza mahal sorulara,…

Bu asrın dehşetli, yıkıcı ve bunaltıcı atmosferinde, marifet ve kulluk şuurunda ileri mertebelere ulaşmayı hedefleyen, tebliğ ve temsil görevini omzuna almak isteyenler Risale-i Nur Külliyatı’nı dikkatle okumak, anlamak ve hayata yansıtmak zorundadırlar. İşte bu ihtiyacı hissedenlere fikir noktasında bir açılım, hamiyet noktasında bir gayret, hizmet noktasında bir şevk üflemek ve okuma şuuruna kuvvet vermek maksadıyla…

Mücevherler denizlerin derinliklerindedirler. O denizlere dalmak, gavvas olmak ise, her şeyden önce nefes ister, emek ister, gayret ister, metot ister, tahammül ve sabır ister. Asrımızda bir marifet deryası olan Risale-i Nur’un mücevherât-ı Kur’aniye ile dolu olan derinliklerine dalabilmek için de; pek çok engelleri aşmak, bir çok girdapları geçmek ve pek çok merhaleleri kat etmek gerektir….

Bediüzzaman, mesleğini sağlam temeller üzerine oturtmuştur.Çizdiği yol hakimanedir ve fıtrata uygundur. İnsana en lâzım olandan başlamış, beceri “tevhide çağırmıştır. Müntesiplerini fikrî, kalbî ve ruhî bir istihaleden geçirerek tefekkürün engin ufkunda gezdirmiş, müstakim ve kâmil bir cemaat tesis etmiştir. Dâvetini hikmetle yapmış, yumuşak söz ve tatlı dille mesajını sürdürmüştür. Kaba, sert, tutarsız, kırıcı ve yıkıcı bir…

Örnek Yazı 2

Örnek Yazı 1

© 2014 Şener Dilek | Tüm Hakları Saklıdır.
Yukarı
Bizi Takip Edin :